Skip to main content

Bạch Mộc Lương Tử, nơi của những gã hiking hướng về

Home Blog Bạch Mộc Lương Tử, nơi của những gã hiking hướng về
Trước cổng thiên đường

Bạch Mộc Lương Tử, hay còn gọi là Ky Quan san, dù không phải là đỉnh núi cao nhất, không phải là nơi có độ trekking khó nhất nhưng là nơi mà nhiều người muốn chinh phục nhất.

Recent Posts