Skip to main content

Hà Giang - Miền Đá nở hoa

Home Blog Hà Giang - Miền Đá nở hoa
Đường vào Sủng Là - Nhà của Pao

Nói tới Hà Giang, là nói tới cao nguyên đá Đồng Văn, với hệ thống núi đá sừng sững đồ sộ, hay không thể không nhắc tới đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ vắt vẻo cùng với sông Nho Quế tạo thành một vực sâu Tu Sản thăm thẳm mà không thể không kể tới.

Nhưng, cũng có một Hà Giang khác rất riêng theo từng mùa.

Đó là Hà Giang của Tam giác mạch tháng 10, của Hoa Đào, Hoa Mơ, Hoa Mận, tháng 12-1-2

Recent Posts